Sport pro všechny ikona sport pro vsechny

předseda oddílu: Dana Šťastná
mobil: +420 724 355 688
e-mail: stastna.praha@seznam.cz

Členská základna oddílu sportu pro všechny není co do počtu cvičenců nijak ohromující, ale úbytek členů se zastavil a již třetí rok se pohybuje kolem čísla 30 členů.

Pro všechny zájemce, které tímto zveme, uvádíme rozpis našich cvičebních hodin, které probíhají v tělocvičnách Fakultní základní školy PedF UK v ulici Umělecká 8 na Praze 7:

  • muži cvičí 1x týdně v pondělí od 18 do 19 hodin (náplní hodiny jsou míčové hry)
  • ženy cvičí 1x týdně v pondělí od 20 do 21 hodin (cvičení s hudbou s využitím prvků aerobiku, jógy, posilování atd.)

Členové našeho oddílu se pravidelně účastní různých soutěží pro seniory a často vypomáhají v pozici organizátorů na akcích pořádaných pražským sdružením ASPV.

Jen namátkou vybíráme každoročně pořádaný turnaj ve volejbale žen, mužů a smíšených družstev, dětské závody v atletice či gymnastice, dále zajišťujeme pořadatelskou účast na dalších sportovních akcích, jako jsou MoveWeek, TeamGym, atd.

Cvičitelky oddílu žen se dle možnosti účastní specializovaných seminářů a cvičitelských srazů, pořádaných Českou asociací Sportu pro všechny, z.s.

Rádi mezi námi přivítáme další zájemce o pravidelné a kvalitní cvičení.

předseda oddílu: Dana Šťastná
mobil: +420 724 355 688
e-mail: stastna.praha@seznam.cz

fotka sport pro všechny

Děkujeme za podporu